- 92B2541B0187574322DEBA0287204ED2

Orders for this book are currently on hold as Mícheál’s family take time to deal with their loss. An update will be posted soon. Thank you for your patience and understanding.

ISBN: 
Hardback/Cruachlúdach: 978-1-908056-27-6 (Sold out); 
Softcover/Bogchlúdach: 978-1-908056-25-2
124 pp + cover/clúdach. 210mm X 210mm.
Cover/Clúdach: 4pp colour; Text?Téacs: black and white.
 

Author: Ray Bateson

Orders for this book are currently on hold as Mícheál’s family take time to deal with their loss. An update will be posted soon. Thank you for your patience and understanding.

The final battle of the Easter Rising was in Moore Street, in the heart of Dublin, and it was there that the Provisional Government of the Irish Republic decided to surrender to prevent more civilian deaths. 

In this book, expertly told by Ray Bateson using the words of many of those who were there, are the stirring events that took place in these Laneways of History.

This book is in both English and Irish and, no matter the reader’s level, the Irish version may be easily read as the English version is side-by-side for ease of translation and comprehension in this uniquely presented history.

Tharla cath deiridh Éirí Amach na Cásca i Sráid Mhórdha, i gcroí-lár Bhaile Átha Cliath, agus is ann a chinn Rialtas Sealadach Phoblacht na hÉireann ar ghéilleadh d’fhonn tuilleadh básanna sibhíaltach a sheachaint

Sa leabhar seo, ag úsáid focail mórán díobh siúd a bhí ann, inste go h-oilte ag Ray Bateson, na h-eachtraí corrúla a thárla ’sna Lánaí seo na Staire.

an leabhar seo i mBéarla agus Gaeilge agus, cibé chumas atá ag an léitheoir, is furasta an leagan Gaeilge a léamh mar go bhfuil an téacs Béarla taobh-le-taobh leis le haistriúchán agus tuiscint éasca a fháil ar an stair sainiúil seo.

To read Kilmainham Tales' submission to the Moore Street Consultative Committee on Friday, November 4, 2016 click here

 
 
- 92B2541B0187574322DEBA0287204ED2